Lapsevanemale


Vastuvõtt

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

1. klassi (õa 2018/19) astuva lapse taotlusvorm

2.-9. klassi astuva õpilase taotlusvorm

Hariduskeskuse 1. klassi õppima asumiseks tuleb osaleda tutvusuuringutel. Täpsema info tutvusuuringute kohta

saadab kooli sekretär lapsevanema meilile pärast registreerumistähtaja möödumist, kui vanem on esitanud

taotluse kodulehe kaudu. Tutvusuuringud toimuvad reeglina veebruari viimasel nädalal. Eelisjärjekorras võtab

hariduskeskus 1.klassi vastu hariduskeskuses õppivate laste õdesid ja vendi, hariduskeskuse töötajate lapsi ja

hariduskeskuse lasteaias käivaid lapsi.

2.-9. klassi saab astuda vabade kohtate olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 2.-9. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti

keeles, inglise keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja lapsega.

Korduva õpilaspileti taotlus (saata digiallkirjastatuna kool@katoliku.edu.ee või tuua allkirjastatuna kooli

kantseleisse)

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.Eelkool

2018/19 õppeaastal toimub eelkool 04.09.2018-21.03.2019. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.00-15.30 Joosepi majas, aadressiga Oru 3.

Eelkooli õppemaks on 1. poolaastal 165 eurot, 2. poolaastal 115 eurot

Vaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli ei toimu.

Õppemaksule lisanduvad õppematerjalid. Kaasa kirjutusvahendid (harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustukumm), värvilised paberid ja sisejalatsid.

Registreeru eelkooli siit


Õppemaks

Tartu Katoliku Hariduskeskuse õppemaks on 2018/19 õppeaastal 55€, õppemaksu makstakse 10 kuud aastas.

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha lapsevanema omaosalus on 1€/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada pidajale

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus