Esileht

Logi sisse
CMSimple

Esileht


Aitame Ukraina lapsi!


Kallid õpetajad, lapsevanemad ja õpilased.

Jõulud on raske aeg. Kingitustele läheb palju raha ja aega, rääkimata raskest mõtlemisest, mida kinkida. Lapsele õige kingi leidmine, mis talle tõsiselt meeldib, on tõeline väljakutse. Meil aga tekkis siin, Tartu Katoliku Hariduskeskuses, üks mõte.

 Nagu enamik teist teab, on Lähis-Idas praegu kriisiperiood, millel ael on paljud inimesed rändanud oma kodumaalt välja. Neid inimesi leidub ka Eestis ja nende seas leidub ka lapsi. Need lapsed vajavad ka armastust ja jõulurõõmu ja üks viis kuidas me seda saame neile anda on kingitused.

Samuti leidub ka sellised lapsi Ukrainas, kus on praegu samuti rasked ajad. Need lapsed endale jõulukingitust lubada ei saa, seega oleksid nad jõulude ajal kasvõi pliiatsipaki saades väga rõõmsad.

Meie mõte oli kinkida neile lastele neile rõõmu pakkuvaid asju. Kui otsustate kaasa lüüa, otsige üles enda teema.

Katoliku Hariduskeskuse õpetajadel on kombeks kinkida üksteisele kingitusi, täpselt nagu õpilastel. See aasta võiksime selle vahele jätta, ja te võiksite kõik eraldi neile lastele kingid osta. Mida osta, seda lugege kirja lõpus.

Ilmselt olete enda lastelt enamikku kuulnud ja kui oletegi, lugege see peatükk igaks juhuks ikka läbi. Meie mõte on kinkida neile lastele kingitusi ja meil on teie abi vaja. Kui olete nõus kaasa lööma, siis palume teie abi laste julgustamisel mitte klassivahelisi kinke tegema, vaid hoopis neile lastele kinke tegema. Mida kinkida, lugege lõpus.

Enamikele õpilastele oleme meie (6.a) ilmselt rääkinud, aga igaks juhuks kordame veel üle. Me kutsume teid üles kinkima meie pagulaskeskuse lastele või Ukrainasse kingitusi, mis teevad nad väga rõõmsaks.

 

 

Mida kinkida?

Meie mõte oli kinkida kunstitarbeid ja lihtsaid mänguasju, mitte eriti kalleid, aga mitte ka mingit odavat rämpsu. Kinki ostes mõelge, kas need lapsed oleksid tänulikud sellega mängides.

 

Kõik kingitused palume lastel viia oma klassivanemale ja klassivanemal palume viia kingitused kas Agathe maja kantseleisse või õpetaja Aleksandra kätte.

Aitäh.

6. a klass


 

Üldinfo. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda töötavad kahes majas Tartu kesklinna ja Tähtvere piiril. Majad on pühendatud kahele pühakule – Püha Agathele ja Pühale Joosepile. Agathe maja asub Jakobi 41, kus tegutsevad 5.-9. klassid ja Jakobi Mäe Kultuurikoda. Joosepi maja asub Oru tänav 3. Seal tegutsevad lasteaed ja 1.-4. klassid.

Vastuvõtt. Täpsem info: kool@katoliku.edu.ee

Ajalugu. 1938. aastal frantsiskaani õed  rajasid katoliku lasteaia ja ostsid praeguse Agathe maja. Kuigi 1940. aastal lasteaed suleti, siis jätkasid fransiskaani õed ka nõukogude ajal katoliiklike traditsioonide hoidmist Tartus. Pärast Eesti taasiseseisvumist, 1993. aastal avati Tartu Katoliku Kool ning selle asutajateks olid katoliku kiriku liikmed. Esimene direktor oli Mihkel Pilv, kelle loodud Miksike on praegu üle-Eesti tuntud internetis olev haridusportaal.

Missioon. Tartu Katoliku Hariduskeskus missioon on kristlikul maailmavaatel tugineva kasvatuse ja hariduse andmine ning perekondade toetamine laste kasvatamisel. Tartu Katoliku Kool lähtub sellest, et iga inimene – õpilane, lapsevanem ja õpetaja – on Jumala looming ning tingimusteta armastatud Jumala poolt.

Visioon. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia ja kooli visioon on väärtustada perekonda; aidata lapsevanemaid nende missioonis kasvatada lapsi, väärtustada võrdselt nii akadeemilist haridust kui ka iseloomu kujundamist vooruste kasvatamise kaudu, luua koolis keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest, pidada hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvapärimust ning puhast loodust, märgata ja arvestada õpilaste individuaalset eripära, aidata õpilastel ära tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid ja kasvatada missioonitundega inimest, kes julgeb ja oskab teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid.

Lasteaia eripära. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia eripäraks on individuaalne lähenemine, kristlik väärtuskasvatus, usuõpetus ning kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

Kooli eripära. Tartu Katoliku Hariduskeskuse kooli eripäraks on kristlik väärtuskasvatus, usuõpetus, individuaalne lähenemine, inglise keele süvaõpe,  üldõpetus ja avastusõpe. Koolis rakendame toetava distsipliini meetodit. Väärtustame kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevi, millest olulisemaid tähistame Tartu katoliku kirikus.

Vapp. Kilbi punane värvus on ajaloolise Tartu katoliikliku piiskopkonna vapi ja sellest tuletatud Tartu linnavapi põhivärvus. Küünlajalg põlevate küünaldega sümboliseerib sügavatele traditsioonidele rajanevat haridus- ja kasvatustööd. Kolm küünalt tähistavad kooli, kirikut ja kodu nende ühises missioonis. Ringi värvid on Püha Francsiscuse ja Püha Clara heraldilised tunnusvärvid ning viitavad frantsiskaanlaste juhtivale osale kooli loomisel ja edendamisel.

Toetajad. Tartu Katoliku Hariduskeskusel on palju toetajaid. Tartu Katoliku Hariduskeskus on tänulik nii suure kui ka väikese annetuse eest.  

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ
Jakobi 41, Tartu, (Estonia ) EST
SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

Kultuurikoda. Kultuurikoda pakub nii lastele kui täiskasvanutele erinevaid huviringe alates vanamuusikast ja keeleõppest kunsti, käsitöö ja programmeerimiseni. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda teevad omavahel tihedat koostööd.