Esileht > Õppekorraldus

Logi sisse
CMSimple

Õppekorraldus

 JAKOBI MÄE KULTUURIKOJA ÕPPEKORRALDUS JA KODUKORD LÜHIDALT

 MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda korraldab huviõpet kahel tasandil: erahuvikoolina ja huvitegevuse ühinguna. Huvikooli alla kuuluvad ringid on vanamuusika, inglise keel, kunst, näputöö, keraamika ja saviring, näitering, robootika ning male. Huvikoolil on olemas koolitusluba ja ringide õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Huvikooli õppemaksust on vastavalt tulumaksuseadusele (paragr. 26.lg 2) õigus tagasi saada koolituskulud 21 %.

Ülejäänud ringid (puutöö, elav ajalugu, ajalooline tekstiil, ladina keel, hispaania keel) toimetavad huvitegevuse ühingu lipu all.

Õppetöö JMK-s toimub septembrist maini, kusjuures koolivaheaegadel õppetööd reeglina ei toimu. Valitud ringi liikmeks saamiseks esitab õppur või tema  seaduslik esindaja vastava avalduse ning kohustub tasuma õppemaksu vastavalt JMK poolt esitatud arvele. Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis (kui pole kokku lepitud teisiti) arve alusel, mis saadetakse meilile. Kui laps õppeaasta kestel ringis käimisest loobub, tuleb sellest võimalikult kiiresti teada anda, et vabanenud kohta saaks pakkuda uuele õpilasele.

Lapsevanem kohustub 1. novembriks kinnitama lapse osalemise huviringis veebiaadressil www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus (avalehel on täpne juhend). Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood.

 Kui pere majanduslik olukord ei võimalda täismahus õppemaksu tasumist, palume lahenduste leidmiseks pöörduda JMK juhataja poole (kultuurikoda@katoliku.edu.ee; 5066135)

 JMK huviringi õppur jõuab ringi õigeaegselt, suhtub juhendajasse (meistrisse) ja kaaslastesse aupaklikult ja hoolivalt ning valitud huvialasse tõsiselt ja innukalt.

 JMK ringi juhendaja (meister) annab alati oma parima, et arendada õppuri oskusi valitud huvialal ja luua lapse vaimset arengut toetav õhkkond.

Helena Stamberg, JMK juhataja