Esileht > L-V > vanatants

Logi sisse
CMSimple

vanatants

 Juhendaja Külli Kressa; täiskasvanutele

Info: saltatrix@solo.ee

Ringis tegeldakse peamiselt renessansstantsude õppimisega, veidi ka hiliskeskaja ja barokiga (st kokku 15.-18. sajandiga). Tegutseb kaks rühma, ühes on aeglasem õpetamistempo ja tehniliselt kergemad tantsud, teises kiirem tempo ja tehnilisem materjal. Rühma valik ei olene õpilase staažist (st kes tahab aeglaselt nokitseda, võib kas või mitu aastat järjest "algaja" olla, ja mõni algaja, kes igatseb keerulisemaid tantse, kolib paari kuu pärast raskemasse rühma üle).
Tantsud on valdavalt seltskonnatantsud, aga "seltskonnatantsu" mõiste hõlmab nii ringmänge kui ka keerukaid kindlate sammude ja kindlate figuuridega koreograafiaid korraga ainult ühele paarile/kolmikule/nelikule jne. Üks ühine nimetaja on küll, nimelt on enamikus tantsudes põhirõhk jalgade tööl, käeliigutused praktiliselt puuduvad (v.a  17.-18. sajandi lavatantsudes, mille jaoks meil vähemalt möödunud aastal oli eraldi tund, kus puhtalt renessansihuvilised lihtsalt ei käinud). Oluline on rütmiline täpsus ja hoiak. Suurem osa koreograafiaid on võetud originaalallikatest (millest suurem osa on õnneks internetist faksiimilena kättesaadav), paar tükki olen teinud vastava perioodi muusika peale ise (kasutades samu samme ja sarnaseid figuure nagu originaalkoreograafiate rekonstruktsioonides). Kellel tekib huvi esineda, siis saab seda Saltatriculi nime all ka teha, aga esinemine ei ole kindlasti obligatoorne. Osa ringis käijaid ongi põhimõttelised mitteesinejad, kes tunnevad, et selliste tantsude jaoks on (mittetantsiva) publikuga kontsertvorm vale kontekst. Iseenesest õige tähelepanek, aga ma ise hindan kas või esinemise rahvavalgustuslikku aspekti ja seepärast anname esinemishuvilistega ikkagi ka kontserte.
 
 
Kontakt: saltartix@solo.ee