Esileht > Vaikuse Muusika stuudio > Lastele

Logi sisse
CMSimple

Lastele

SISSEJUHATUS

            Alates 20. sajandi keskpaigast on üha rohkem eelklassikalist muusikat välja kaevatud ja kasutusele võetud. Osa sellest kuulub ka meie rahvuskultuuri. Nüüdseks on selge, et varajane muusika sisaldab väärtusi, mida hilisemas muusikas kohtab harva. Tuleks rõhutada, et see muusika suunab noore õppuri vaimse arengu teele.
Kõik hilisemad muusikastiilid, vaatamata eelneva eitusele, kasvavad siiski välja varasemast muusikast. Õppida hilisemaid muusikastiile ilma vanamuusika baasita on sama, mis ehitada hoonet ilma vundamendita. Teisest küljest võiks öelda, et vanamuusika on see, mis on kirjutatud ka eile. Nii ei seo õppekava õpetajat mitte üksnes keskaja või renessansiaja muusikaga, vaid jätab võimaluse teha ekskursse ka hilisematesse perioodidesse. Tunnuslik on aga see, et vanamuusika stuudium õpetab luubi alla võtma kõiki muusika elemente alates taustast (religioon, filosoofia, esteetika, olme, kompositsioon, temperatsioon, pillid, noodikiri jne), kust need on välja kasvanud. Viimaste aastate esituspraktika on näidanud, et orkestrid, koorid, ansamblid ja solistid, kellel on suur vanamuusika-alane kogemus, esitavad ka hilisemate perioodide muusikat mõtestatumalt, loovamalt ja elusamalt. Vanamuusikast pole raske leida repertuaari, mis hakkab resoneerima õppuri hinges, tagades tema kõrge motivatsiooni ja seega ka arengu.
 
EESMÄRGID
VAIKUSE MUUSIKA MEETOD
 
VÕIMALUSED JA TINGIMUSED

Vanamuusika õppekava jaguneb 9 aastale.

 
                                VANAMUUSIKA ÕPPEKAVA
 
 
Erinevalt klassikalise ja romantilise muusika pinnalt võrsunud muusikapedagoogikast tingib vanamuusika oma metoodika ja õppekorralduse, mis lähtub keskaegse meistriklassi tavadest. Õppekava ei ole keskendu pillile, vaid muusikale. Muusikaõppeained on taas lõimitud, nagu see kunagi on olnud. Kõige paremini saab seda teostada üks õpetaja, kellele langeb ka kogu vastutus. Õppetöö toimub grupis, mis moodustab ansambli, kuhu kuulub kuni 4 õpilast.  Õpilane õpib laulma ja mängima mitut pilli, sealhulgas ka klahvpille teatava tasemini. Üldpilliks on plokkflööt, nagu see vanamuusika puhul kogu maailmas on. Et õppekava oleks jõukohane kõigile, ka nõrgematele õpilastele, on esimeses kolmes klassis lastelauludel suur osakaal. Õppekava keskendub suulisele solfedžole, teisisõnu musikaalsuse arendamisele. Esimesed viis klassi õpitakse ainult kuulmise järgi, õpilane saab igal sügisel kaasa CD, kuhu on kogu klassi repertuaar peale mängitud.  Nõnda on võimalik maksimaalselt arendada muusikalist kuulmist, millega on seotud mälu, loovus ja improvisatsioonivõime. Noodist mängimine, kirjalik solfedžo ja on kaasatud õppeprotsessi alates VI klassist, kui õpilaste musikaalsus on heale tasemele välja arendatud. Teisisõnu, lugemist ja kirjutamist alustame alles siis, kui kõne hakkab juba selgeks saama. Muusikaloo tunnetuse saavad õpilased praktilise töö käigus, lauldes ja mängides kronoloogiliselt läbi suure hulga muusikat.  Õppematerjali käsitletakse kooskõlas kiriku- ja rahvakalendriga..
 
Õppekava jaguneb 9 aastale, nooremas astmes on 4 klassi ja vanemas 5 klassi. Seega ühildub õpiaeg põhikooli omaga. Pärast huvikooli lõpetamist võib noor minna edasi õppima järgmisse astmesse. Tublimatel õpilastel on peale gümnaasiumi lõpetamist reaalne võimalus asuda õppima mõnda muusikakõrgkooli vanamuusika erialale.
 
 
                              NOOREM ASTE                                                           VANEM ASTE

 

  I II III IV V VI VII VIII IX
grupitunde nädalas

 2

 
2
 
2
 
2

3

 
3
 
3
 
3
 
3

 

                                                          
 
 
 
                                                           I klass
 
Põhieesmärk on huvi äratamine, musikaalsuse arendamine, ladusa mängutehnika omandamine helistikes C, F, d, G ning ansamblimängu aluste omandamine.
Laulmine, pillimäng ja liikumine C. Orffi metoodika järgi. Tutvumine Orffi pillide, plokkflöödi-, rebeki, kandle ja simbliga.  Kuulmise järgi tuleks omandada vähemalt 42 laulu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 
 
 
pealkiri
viis
sõnad
1
Suur kell
 
 
2
Küll on hea
 
 
3
Pimesikk
R. Päts
 
4
Tihane
eesti rvl
 
5
Jänku
 
 
6
Koduke
 
 
7
Kägu
eesti rvl
 
8
Tigu
mari rv.
 
9
Lenda pääsulind
eesti rvl
 
10
Kill-kõll
 
 
11
Poisid ritta
 
E. Enno
12
Vennad on mul suured
läti rvl
 
13
Tiiu talutütrekene
eesti rvl
 
14
Oi, oi õunu ilusaid
 
 
15
Mardilaulu
eesti rvl
 
16
Kadrilaul
eesti rvl
 
17
Õppima kõik peame
R. Päts
O. Roots
18
Hiiretips
 
 
19
Teerull
 
E. Niit
20
Lapitekk
eesti rvl
 
21
Külma ilma õuelaul
R. Eespere
A. A. Milne
22
Jõulumees
R. Päts
A. Käär
23
Jõulumaa
A.Loigom
L. Tungal
24
Käes tore tali
 
 
25
Lumesadu
 
 
26
Jaanuarilaul
K. Kuusk
K. Kuusk
27
Jääkaru
A. Tähemaa
H. Mänd
28
Tihane
ungari rvl.
 
29
Oi lii, oi laa
 
 
30
Lastetants
L. Normet
 
31
Teeme muusikat
G. Trolle
 
32
Seitsme maa ja mere taga
R. Eespere
L. Tungal
33
Valgusfoor
M. Pullerits
M. Pullerits
34
Tigu hädas majaga
K. Sillamaa
K. Sillamaa
35
Ringmäng
H. Kaljuste
 
36
Tantsulaul
V. Blag
 
37
Sõrmemäng
 
 
38
Kuud
J. Chr. Gebauer
K. Härma
39
Marsilaul
 
 
40
Päkapikk
 
 
41
Vahetund
R. Eespere
L. Tungal
42
Mutionu pidu
 
A. Dahlberg
43
Las plaksutab
 
K. Härma
44
Vihmapiisad
 
 
45
Väike kutsu
 
K. Härma
46
Lapaduu
 
 
47
Meistrimehed
saksa
K. A. Hermann
48
Süda tuksub
 
K. A. Hermann
49
Imelaegas
R. Kalmus
R. Rimmel
50
Aeg
R. Eespere
J. Kaplinski
51
Ööbik
saksa
A. Piirikivi
52
Karjaste hommikulaul
Fr. Kuhlbars
Fr. Kuhlbars
53
Pajupill
valgevene
 
54
Kevadel
 
J.H. Hermann, P. Tekkel Fr. Kuhlbars
 
     
                                                        II klass
 
Põhieesmärk on huvi säilitamine, musikaalsuse, loovuse ja mängutehnika arendamine ning ansamblimängu alustega tutvumine.
Laulmine, pillimäng ja liikumine C.Orffi metoodika järgi. Lauldes ning plokkflöödil, kandlel, simblil või rebekil 48 lastelaulu, rahvalaulu, luteri koraali, Taizé laulu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

  pealkiri muusika tekst hel
1 Sügiskuu E. Stern E. Stern G, D
2 Sügis   J. Kaidla a, e
3 Kirju sügis, tere     C, G
4 Teele, teele F. Kuhlbars   C, G
5 Trummilugu ungari rvl T. Ervald a, e
6 Vanaema laul     C, G
7 Palju õnne     C, G
8 Salajutt R. Eespere L. Tungal C, G
9 Kalad R. Kõrgemägi E. Niit C, G
10 Mehikene metsas E. Humperdinck   C, G
11 Kes aias     F, C
12 Imelugu R. Eespere R. Eespere F, C
13 Kuidas me hakkame elama R. Eespere L. Tungal F, C
14 Kõigil juhtub äpardusi R. Eespere L. Tungal F, C
15 Õnnista ja hoia Chr. Gregor Joh. Gossner F, C
16. Me kiisuke rootsi rvl S. Veskimäe F, C
17 Ketramas eesti rvl J. Tamm F, C
18 Mis algab R. Eespere J. Kaplinski F, C
19 Tänu olgu Jumalal J. Freylinghausen H. Held F, C
20 Ma tulen taevast…     B, F
21 Lapsed tuppa   E. Wöhrman G, D
22 Haldjate jõuluöö V. Sefve   C, G
23 Tiliseb tiliseb aisakell L. Wirkhaus J. Oro F, C
24 Lumemehest T. Paluoja T. Paluoja B, F
25 Lumemees soome rvl   F, C
26 Kelgusõit ukraina rvl   F, C
27 Vastlad eesti rvl   F, C
28 Hanepojad saksa rvl H. Mänd G, D
29 Pillimehed M. Terri   G, D
30 Koer Muki Ü. Vinter S. Lukksepp G, D
31 Muinasjutt M. Pokela H. Kaljuste g, d
32 Laiskvorst O. Widestrand H. Mänd g, d
33 Kurg ja konn M. Terri L. Raudsik g, d
34 Oh Jeesus, Sinu valu H. L. Hassler P. Gerhardt d, a
35 Võta nüüd Issandat, vägevat kiita J. Neander J. Neander B, F
36 Meistrimehed saksa ll   B, F
37 Ratsasõit J. Aavik   B, F
38 Kaks sammu vene laulumäng   B, F
39 Meie kiisul eesti rvl   B, F
40 Pluss ja miinus R. Eespere L. Tungal B, F
41 Mesilind J. Tuksam E. Enno C, G
42 Igaühel oma pill Taize laul   B F
43 Bleibet hier Taize laul   g, d
44 Ubi caritas Taize laul   B, F
45 Laudate omnes Taize laul   B, F
46 La tenebrae Taize laul   g, d
47 Gloria Taize laul   G, D
48 Alleluia Taize laul   g, d
49 Võilill K. Kikerpuu E.Niit F, C
50 Kevadpidu     B, F

 

 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
                                                         III klass
 
Põhieesmärk on huvi säilitamine.
Laste- ja rahvalaulud, luteri koraalid, Taize laulud, levimuusika. Elementaarsed saated
saatepillidel. Lauldes ja plokkflöödil, kandlel, simblil või rebekil vähemalt 54 laulu või lugu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

  pealkiri muusika tekst hel
1 On suvi läinud S. Veskimäe S. Veskimäe d
2 Küll olid päeval pikad M. Tibar   g
3 Kooliaeg on käes R. Kõrgemägi N. Laanepõld G, C
4 Juba linnukesed R. Eespere R. Eespere C
5 Sügis R.Rannap R.Rannap D
6 Sügis A. Maasik E.Enno e
7 Mets A. Maasik K. Kangur C
8 Luuletava siili laul O. Ehala J. Sang F
9 Karvast sõpra oodates H. Hindpere P. Aimla D
10 Nii vaikseks R.Rannap R.Rannap Es, F
11 Mu koduke A. Kiiss A. Kiiss D
12 Siidilipp ja hõbepurjed     G
13 God rest ye merry inglise   d
14 Üle lume lageda     F, G
15 Väike trummipoiss
H. Simeone,
H. Onorati
H. Karmo D
16 Head uut aastat R. Eespere O. Arder A, C
17 Talve palve A. Maasik P. Ilmet C
18 Lumine vaikus A. Maasik O. Saar C
19 Kui maa on valge A. Maasik J. Kaidla C
20 Härmahabe S. Nelson J. Ergma C
21 Pöialpoiste juures R. Eespere R. Eespere d
22 Ärkamise aeg R. Eespere R. Eespere F-G
23 Kodu on püha R. Eespere R. Eespere Es, F
24 Maa lapsed R. Eespere A. Jaaksoo d
25 Tulevanker Vangelis   C
26 Ojalaul J. Tätte J. Tätte F
27 Põdramaja prantsuse lastelaul N. Laanepõld Es,G
28 Unelaul H. Jürisalu O. Saar C
29 Okasroosike R. Eespere R. Eespere G
30 Vaikselt R. Eespere L. Tungal C
31 Poisid ja plikad R. Eespere O. Arder D
32 Jorupill Jonn R. Lätte H. Mänd Es, F
33 Metshaldja hällilaul R. Eespere R. Eespere G
34 Laudate Dominum Taize laul   a
35 Confitemini Domino     D
36 Misericordias Domini     d
37 Bless the Lord     d
38 El Senyor     F
39 Nüüd ristirahvas laula saksa rvl M. Luther F
40 Jumal vägev valitseja J. Neander J. Neander B, C
41 Üks kindel linn M. Luther M. Luther C
42 See päev on meile saabunud
N. Herman
 
N. Herman
 
d
43 Pardike ja mooniõis     C, F
44 Tean ma üht kaunist F. Churchill   G
45 Laula naeratus näol F. Churchill   C
46 Käib töö ja vile koos F. Churchill   D
47 The sound of music R. Rodgers O. Hammerstein F
48 My favorite things R. Rodgers O. Hammerstein e
49 Do-re-mi R. Rodgers O. Hammerstein C
50 Edelweiss R. Rodgers O. Hammerstein B, C
51 My Bonney… šoti rahvalaul   G, C
52 Karjapoiss soome rvl   e
53 Minu kullake soome rvl   g
54 Väike valge laev R. Eespere R. Eespere C
55 Elurõõm A. Maasik M. Heiberg d
56 Koduläte H. Aadla K. Kangur d
57 Sulle emake M. Hunt M. Hunt D
58 Õrn ööbik K. Ramm G. Wulff G
59 Päkapikk Koolisson R. Eespere L. Tungal C

 

 
 
                                                             IV klass
 
Põhieesmärk on huvi säilitamine. Modaalrütmika, laaditeooria, heksakordisüsteem, solmisatsioon. Keskaja koolkonnad, vormid ja žanrid. Rahvakoraal. Elementaarsed saated saatepillidel. Lauldes ja pillil vähemalt 50 laulu või lugu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

  Pealkiri Muusika Tekst
1 Ai vist lo lop prantsuse  
2 Kurgaan valgevene  
3 Sääl künka taga valgevene  
4 Jesu dulcis memoria gregooriuse laul tsistertsi 12.s
5. Šljahh valgevene  
6. Võprava valgevene  
7. Ballaad valgevene  
8. Islandi tantsuviis islandi  
9. Adoro te devote gregooriuse laul Thomas Aquinost
10 Lindormeni ballaad rootsi  
11 Era escuro hispaania  
12 Hingelennu laul Rapla ja Käina J. Fr. Hertzog
13 Nonesuch inglise  
14 Noobel kukk inglise, 13. saj.  
15 Braanl Toninot Arbeau  
16 Oh Kristus, valgus oled Sa Suur-Pakri W. Musculus
17 Cantiga 353 Cantigas de Santa Maria  
18 Propinian de Meyor hispaania 12. saj.  
19 Nüüd ristikogudus Nõo J. Hornung
20 Veni,veni Emmanuel gregooriuse laul  
21 D’ou viens-tu bergère prantsuse  
22 Pulcherrima rosa tšehhi  
23 Pastourelle prantsuse  
24 Quant je voi yver Colin Muset  
25 Jääkaru tants ungari  
26 Bretooni tants bretooni  
27 Como Poden Cantigas de Santa Maria  
28 Badlom boys inglise  
29 Voulez vous prantsuse  
30 Blozen wir den anger saksa  
31 Jubilemus Regi nostris Ludus Danielis  
32 Cum doctorum Ludus Danielis  
33 Vir propheta Dei Daniel Ludus Danielis  
34 Hic verus Dei famulus Ludus Danielis  
35 Rex, tuo nolo munera Ludus Danielis  
36 Regis vasa referentes Ludus Danielis  
37 Ekke, Rex Darius Ludus Danielis  
38 Audite principe Ludus Danielis  
39 Congaudentes celebremus Ludus Danielis  
40 Sainte Marthe prantsuse  
41 Le jardin de l’ange prantsuse  
42 Ah si mon moine prantsuse  
43 Santa Maria, strella do dia Cantigas de Santa Maria  
44 Salve, Virgo Virginum Notre Dame’i koolkond  
45 Issand oma viha sees   J. G. Albinus
46 Nuta, inimene Kärla H. Bonnus
47 Kas sureb nii mu kõige armsam elu Vormsi W. Schulz
48 Jam Christus ab inferis tšehhi  
49 Scribere proposui Pia cantiones  
50 O scholares, voce pares Pia cantiones  
51 Lenda üles kurbtusest   P. Gerhardt
52 Meile on see päev nüüd ilmund Suur-Pakri J. Franck

 

 
 
                                                              V klass
 
Põhieesmärk on huvi säilitamine. Modaalrütmika, laaditeooria, heksakordisüsteem, solmisatsioon. Keskaja koolkonnad, vormid ja žanrid. Rahvakoraal. Elementaarsed saated saatepillidel. Lauldes ja pillil vähemalt 50 laulu või lugu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

  Pealkiri Muusika Tekst
1 An Dro bretooni  
2 Amoroso,  ballo fanchese itaalia, 14. saj.  
3. Madre Deus Codex princeps  
4 Dos amantes anonymus, hispaania  
5 Mandad ei comigo Martin Codax,14. saj.  
6 Michaeleska    
7 Jahitants    
8 VIII missa gregooriuse laul  
9 Penser ne doit vilenie prantsuse, 13. saj.  
10 Se ženihh  vene  
11 Domna pos vos ay chausida anonymus, 13. saj.  
12 Cantiga 282 Cantigas de Santa Maria 13. saj.  
13 Santa Maria amar Cantigas de Santa Maria 13.saj.  
14 Issand, keda taevas Vormsi  
15 Kõigis paigus Ridala A. Fritsch
16 Nüüd ole Jeesus kiidetud Kihnu M. Luther
17 Rahva õnnistegija Suur-Pakri M. Luther
18 God rest ye merry inglise  
19 Puer natus in Bethlehem gregooriuse laul  
20 Sia laudato San Francesco itaalia, 13. saj.  
21 Laude novella itaalia, 13. saj.  
22 Troppo per del tempo itaalia, 13. saj.  
23 Ave Donna Sanctissima itaalia, 13. saj.  
24 Ad cenam agni gregooriuse laul  
25 Cuncti simus Libre Vermell, 14. saj.  
26 Sind Issand Jumal kiidame Lääne-Nigula P. Eber
27 Quant je sui mis Guillaume de Machaut  
28 Douce dame Guillaume de Machaut  
29 Foy porter Guillaume de Machaut  
30 Salve Regina gregoriaani  
31 Ballo Fulminante anonymus, 13. saj.  
32   Kuningas Rudolf saksa,13. saj.  
33 Palestiina laul Walther von der Vogelweide  
34 Chanzonetta Tedesca itaalia, 14. saj.  
35 2. estampie prantsuse 13. saj.  
36 4. estampie prantsuse 13. saj.  
37 5. estampie prantsuse 13. saj.  
38 6. estampie prantsuse 13. saj.  
39 7. estampie prantsuse 13. saj.  
40 Jeesus on mu ainus elu Kihnu A.Fritsch
41 Veritas arpie 14. saj.  
42 Bonne Sainte Vierge prantsuse  
43 La Sainte Vierge pleure prantsuse  
44 Le jour de pâques fleuries prantsuse  
45 O filii et filiae gregooriuse laul  
46 Aeg mööduda inglise  
48 Platterspiel saksa  
49 Veni creator Spiritus gregooriuse laul  
50 Su Vaimu Isa palume Halliste P. Gerhardt
51 Oh, Kristus, lunastaja Noarootsi El. Creutziger
52 XI missa gregooriuse  

 

                                                              
                                                             VI klass         
                                                   
Põhieesmärkideks on huvi säilitamine ja muusika olemusse süvenemine.
Hiliskeskaja koolkonnad, vormid ja žanrid. Neumad, kvadraatkiri, varajane mitmehäälsus. Rahvakoraal. Elementaarsed saated saatepillidel. Lauldes ja pillil vähemalt 40 lugu või laulu.
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

  Pealkiri Muusika Tekst
1 Calixtinuse missa    
2 Ductia a 2, 4 puncti inglise, 13. saj.  
3 Ductia a 2, 6 puncti inglise, 13. saj.  
4 Stella splendens hispaania, 14. saj.  
5 Edi beo thu inglise, 13. saj.  
6 Nobilis humilis šoti, 12. saj.  
7 I’vo’bene Gherardello da Firenze  
8 Kõik inglid taeva valguses Suur-Pakri L. Laurenti
9 Oh kui õndsad on need pühad taevas   H. Dach
10 Ma olen maa peal võõras Vormsi P. Gerhardt
11 Kuis pean vastu võtma Kihnu P. Gerhardt
12 In hoc anni circulo tšehhi, 14. saj.  
13 Le jeune berger sommeilait prantsuse  
14 See jõulupäev on rõõmust suur    
15 organum    
16 Alle psallite cum luya Montpelier manuscript  
17 Beati qui esuriunt tšehhi  
18 Breve regnum poola, 15. saj.  
19 Benedicti e llaudati itaalia, 13. saj.  
20 San Domenico beato itaalia, 13. saj.  
21 Spiritu Sancto dolce amore itaalia, 13. saj.  
22 Martine christi famuli Hermann von Salzburg, 14. saj.  
23 Moult sui debonne heure nee Guillaume de Machaut  
24 De tout sui conforte Guillaume de Machaut  
25 Se je souspir Guillaume de Machaut  
26 Flos ut rosa Florence Manuscript, 13. saj.  
27 English stantipe inglise, 13. saj.  
28 Nüüd hingvad inimesed    
29 Imperaynts de la ciutat 13. saj.  
30 Helas Olivier Basselin Manusrit de Bayeux, 15. saj.  
31 Herre Krist Suur-Pakri  
32 Lamento di Tristano, La Rotta itaalia, 14.saj.  
33 Saltarello in g itaalia, 14.saj.  
34 Saltarello in d itaalia, 14.saj.  
35 Trotto itaalia, 14.saj.  
36 Saint Pierre qui porte la croix prantsuse  
37 Ghaetta itaalia, 14.saj.  
38 in Pro itaalia, 14.saj.  
39 Belicha itaalia,  14.saj.  
40 Tre fontane itaalia, 14.saj.  
41 Cominciamento di Gioia itaalia, 14.saj.  
42 Oh Jumal Looja Püha vaim Lääne-Nigula M. Luther
43 Echo la primavera Francesco Landini  

 

             
 
                                                          VII klass
 
Põhieesmärkideks on huvi säilitamine ja muusika olemusse süvenemine.
14.–16. sajandi koolkonnad, vormid ja žanrid. Mensuraalrütmika, diminutsioon, kõik intervallid, pillide ajalugu. 14.–16. sajandi noodikirja lahtimõtestamine, muusika üleskirjutamine helikandja pealt, praktiline numbribass.
Kuna tundide atmosfäär sarnaneb kodusele musitseerimisele, siis mängitakse noodist läbi tervete kogumike kaupa vähemalt 75% soovitusnimekirjast. 
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:  
 

 

  Pealkiri Muusika
1 basse danse Appel e Jouyssance  
2 la dance de Cleves Brüsseli Manuscript
3 Salus et gloria korsika
4 Tantum et ergo korsika
5 Mariam Matrem Libre Vermell
6. Kak hodilo vene
7 Missa Guillaume de Machaut
8 Toulouse`i missa  
9 8 hoketti Bambergi kogust
10 Pastor gregis egregius poola, 15. saj. II pool
11 Quam pulcra es John Dunstable
12 O rosa bella J. Dunstable
13 Magnificat J. Dunstable
14 Magnificat Mikolaj Radomist
15 Angelus ad Virginem poola, 15. saj. II pool
16 Vergena bella Guillaume Dufay
17 Bon jour, bon mois G. Dufay
18 Inclita stella maris G. Dufay
19 Le jour sèndort G. Dufay
20 Dindirin hispaania, ca 1500
21 Pas el Agoa hispaania, ca 1500
22 La tricotea Alonso Mudarra
23 La spagna  
24 La morra Heinrich Isaac
25 Insbruck, ich muB dich lassen H. Isaac
26 Pariisi tantsuraamat 1529–1530 koostanud Pierre Attaingnant
27 14 chanson’i P. Attaingant
28 Opera Nova di Balli a4 1533 Francesco Bendusi
29 Tienti Antonio de Cabezon
30 El primo libro Diego Ortiz
31 Le chant de oiseau Clement Jannequin
32 Itaalia tantsud 16. saj.  
33 Alderhande Danserye koostanud Tielman Susato 1551
34 Tantsuraamatud a4 1555 ja 1557 koostanud Claude Gervaise
35 Christ ist erstanden a5 Heinrich Finck
36 Tantsud Valentin HauBmann
37 Lachrimae or seven tears John Dowland
38 What if I never speed John Dodwland
39 Löwener Tanzbuch 1571 koostanud Pierre Phalese
40 Antwerpener Tanzbuch 1583 koostanud Pierre Phalese
41 Tanzen und springen Hans Leo HaBler
42 Intradi Hans Leo HaBler
43 Der Allmeyer Tantz Elias Nicolaus Ammerbach
44 8 balletti Giacomo Gastoldi
45 Tantsud 1599 Antony Holborne
46 Sinfooniad ja galjardid Salomon Rossi
47 Ad perennis vitae fontem Pia Cantiones

 

 
 
                                                          VIII klass    
 
Põhieesmärkideks on huvi säilitamine ja muusika olemusse süvenemine.
16.–17. sajandi koolkonnad, vormid ja žanrid. Suurvormidest vähemalt katkendite õppimine. 16.–17. sajandi noodikiri, mažoor-minoorsüsteem, helistikud kuni 3 võtmemärgini, kolmkõlade ja dominantseptakordi äratundmine ja ehitamine koos pööretega , solfedžeerimine, muusika üleskirjutamine helikandja pealt, praktiline numbribass. Temperatsiooni ajalugu ja praktikum. Kuna tundide atmosfäär sarnaneb kodusele musitseerimisele, siis mängitakse noodist läbi tervete kogumike kaupa vähemalt 75% soovitusnimekirjast. 
Soovitusliku repertuaaari  nimekiri:
 

 

  Pealkiri Muusika
1 Tantsud a5 William Brade
2 Belle qui tiens ma vie Toinot Arbeau
3 2 fantaasiat John Coperario
4 ricercar’i Giovanni Perluigi da Palestrina
5 Missa papae Marcelli Giovanni Perluigi da Palestrina
6 Kaja Orlando di Lasso
7 Magnum Opus Musicum, fantaasiad Orlando di Lasso
8 Fantaasiad William Byrd
9 Maskide muusika inglise, 16. saj.
10 canzon’i a4 Antonio Mortaro
11 Nürnberger Tanzbuch a4–5 1601 Johann Christoph Demantius
12 Musikalischer Tugendspiegel Erasmus Widmann
13 Ludi Musici Samuel Scheidt
14 70 sinfooniat Samuel Scheidt
15 Zwei Doppelchörige Weihnachtgesänge, 1622 Hieronymus Praetorius
16 Almi parentis omnium Juraj Tranovsky
17 Mein sohn, warum hast du uns das getan Heinrich Schütz

 

                                                           IX klass
 
Põhieesmärkideks on huvi säilitamine ja muusika olemusse süvenemine. Kordamine ja valgete laikude likvideerimine.
16.–17. sajandi koolkonnad, vormid ja žanrid. Suurvormidest vähemalt katkendite õppimine. 16.–17. sajandi noodikiri, mažoor-minoorsüsteem, solfedžeerimine, muusika üleskirjutamine helikandja pealt, praktiline numbribass. Temperatsiooni ajalugu ja praktikum. Kuna tundide atmosfäär sarnaneb kodusele musitseerimisele, siis mängitakse noodist läbi tervete kogumike kaupa vähemalt 75% soovitusnimekirjast. 
 
Soovitusliku repertuaari nimekiri:
 

 

1 Intradi Melchior Franck
2 canzon’i a4, la Novella, la Gentile Andrea Cima
3 Canzon Francese Giovanni Cavaccio
4 Primitiae Musicales 1606 Baltasar Fritsch
5 Jesu dein Will Andreas Hammerschmidt
6 La porta Giovanni Domenico Rognoni Taeggio
7 der Fluyten Lust-Hof Jacob van Eyck
8 Trauriges Hertz Gustav Mengden
9 Ein BuBlied Gustav Mengden
10 Sonata a 7 Johann Schmelzer
11 2 motetti Claudio Monteverdi
12 katkendeid ooperist l’Orfeo 1607 Claudio Monteverdi
13 Sinfonie Musicali 1610 Ludovico Viadana
14 Terpsichore 1612 Michael Praetorius
15 canzon’i Giovanni Gabrieli
16 Banchetto Musicale 1617 Johann Hermann Schein
17 Tantsud Andreas Düben
18 Canzona 35 a16 Tiburtio Massaini
19 Ciaconne Johann Valentin Meder
     
 
 HUVIKOOLI LÕPUEKSAMI, e SELLIEKSAMI NÕUDED
 
Sellikandidaat
  • orienteerub Euroopa muusikas aastatest 1000–1700, eristab koolkondi ja stiile nii kuulmise kui ka noodipildi järgi;
  • on võimeline laulma noodist
  • on võimeline mängima mistahes häält mistahes noodivõtmest erinevatel pillidel,
      olles rütmiliselt täpne, intoneerides puhtalt ja kaunistades maitsekalt;
  • tunneb üldjoontes pillide ajalugu;
  • oskab pille häälestada Pythagorase süsteemi ja kesktoonhäälestuse järgi;
  • on võimeline looma muusikat endale tuttavas helikeeles.
 
Sellikandidaat esitab ansambli koosseisus:
1.   istanpitta flöödil või fiidlil;
  1. ühe gregooriuse laulu (v.a. juhul kui on häälemurre);
  2. ühe canzon’i või ricercar’i;
  3. ühe tantsusüidi;
  4. omaloodud pilliloo või laulu.