Katolické vzdělávací centrum v Tartu

Login
CMSimple

Katolické vzdělávací centrum v Tartu

Základní informace

Katolické vzdělávací centrum v Tartu („Tartu Katoliku Hariduskeskus“ – TKH) zahrnuje mateřskou školu, základní školu a spolupracuje se Zájmovou školou („Jakobi Mäe Kultuurikoda“). Nachází se ve dvou budovách nedaleko od centra města. Obě budovy mají své patrony. První budova v ulici Jakobi č. 41 je pojmenovaná po sv. Agátě „Agathe maja“, učí se v ní děti od 5. do 9. třídy, v její zadní části je umístěna Zájmová škola. V ulici Oru 3 najdeme druhou budovu, je pojmenovaná po sv. Josefovi „Joosepi maja“, zde jsou tři oddělení mateřské školky a 1.-4. třídy základní školy.

 

Z historie

V roce 1938 zde založily františkánské sestry katolickou mateřskou školu, pro kterou zakoupily dům, nynější „Agathe maja.“ Když v roce 1940 byla školka zavřena a dům zabaven, snažily se sestry v nelehkém období sovětské okupace udržovat v Tartu katolickou tradici. Krátce po znovunabytí estonské nezávislosti vzniklo z iniciativy katolických farníků v Tartu Katolické vzdělávací centrum, na jehož rozvoji se podílely i sestry. Prvním ředitelem katolické školy byl Mihkel Pilv, který také vytvořil internetový vzdělávací portál „Miksike“, známý po celém Estonsku.

 

Poslání

Katolické vzdělávací centrum v Tartu pokládá za své poslání poskytovat vzdělání na základě křesťanského pojetí světa a podporovat rodiny při výchově dětí. Vychází z toho, že každý člověk – žák, rodič i učitel – je Bohem stvořen a je Jím také bezpodmínečně milován.

 

Vize

Spočívá v první řadě v úctě k rodině a jejímu poslání. Katolická škola a školka má pomáhat rodičům naplňovat jejich poslání vychovávat děti a vidět důležitost nejen akademického vzdělávání, ale též formování čestného a ušlechtilého charakteru. Chce usilovat o vytvoření takového prostředí, kde by vládla láska a úcta ke každému člověku a pěstoval se zájem a péče o slabší; kde se hledí na jedinečnost žáka a pomáhá v poznávání a rozvíjení osobních darů a schopností, v rozvíjení smyslu pro zodpovědnost a schopnost dělat správná etická rozhodnutí; prostředí, kde se cení křesťanská kultura, zdravá tradice, národní dědictví a správný vztah k přírodě a její ochraně.

 

Specifikum mateřské školy

Školka se vyznačuje individuálním přístupem k dětem, vedením ke křesťanským hodnotám, výukou náboženství a slavením církevních a národních svátků.

 

Specifikum školy

Činnost školy zahrnuje výchovu v duchu křesťanských hodnot, výuku náboženství, individuální přístup, intenzivní výuku anglického jazyka, integrovanou tematickou výuku a učení objevováním. Škola se snaží o kvalitní výuku. Při výuce jsou uplatňovány metody disciplíny vycházející z asertivity, t. j. typ komunikační schopnosti. Žáci se učí správným způsobem prosazovat, zároveň respektovat práva druhých a nést zodpovědnost za své chování. Škola zachovává církevní a národní svátky, z nichž nejdůležitější slaví s dětmi v kostele.

 

Znak školy

Ve středu znaku je štít červené barvy, která je základní barvou vlajky města Tartu a vychází z biskupského znaku od dob, kdy Tartu bylo biskupským městem. Dále svícen se třemi hořícími svíčkami symbolizuje vzdělávání a výchovu založenou na hluboké tradici. Tři svíčky představují spolupráci školy, církve a domova v jejich společném poslání. Hnědá barva kruhu je barvou sv. Františka a Kláry naznačující přítomnost františkánského ducha při zakládání i rozvoji školy. Hvězda ve znaku má podle betlémské hvězdy naznačovat roli TKH ve znovuzrození křesťanských hodnot.

 

Sponzoři

Katolické vzdělávací centrum v Tartu má řadu dobrodinců a dárců, kterým  jsme nesmírně  vděční za jakýkoliv dar a podporu, jak hmotnou tak i duchovní.

 

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ

Jakobi 41, Tartu, (Estonia ) EST

SWEDBANK AS

Liivalaia 8, 15040 Tallinn

BIC: HABAEE2X

IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

 

Zájmová škola (Jakobi mäe Kulturikoda)

Zájmová škola nabízí dětem i dospělým nejrůznější zájmové kroužky, počínaje středověkou hudbou a uměním různého druhu, přes výuku jazyků, tance a ručních prací až po programování. Katolická škola a Zájmová škola spolu úzce spolupracují.

 

 

Kontakty (lze na ně psát v anglickém jazyce)

 

Farář katolické farnosti v Tartu: otec Miguel Arata Rosenthal

isa_miguel@hotmail.com

 

Presidentka TKH: Sestra Veronika Komorová

veronika@katoliku.edu.ee

 

Sekretářka TKH: Helena Kloss

kool@katoliku.edu.ee

 

Vedoucí výuky na 1. prvním stupni školy: Kairi Kutta

kairi.kutta@katoliku.edu.ee

 

Vedoucí výuky na 2. stupni školy: Silvi Sokk

silvi.sokk@katoliku.edu.ee

 

Vedoucí pro rozvoj TKH: Aleksandra Sooniste

aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

 

Vedoucí mateřské školky: Ethel Toomingas

ethel.toomingas@katoliku.edu.ee