Tarton katolinen koulutuskeskus

Kirjaannu
CMSimple

Tarton katolinen koulutuskeskus


Yleistä

Tarton katolinen koulutuskeskus (lastentarha-yläkoulu) ja Jakobin mäen Kulttuuritupa sijaitsevat kahdessa rakennuksessa Tarton keskustassa, Etelä-Virossa. Rakennukset on omistettu kahdelle pyhimykselle – Pyhälle Agathelle ja Pyhälle Joosepille. Yksi rakennus sijaitsee osoitteessa Jakobi 41. Siellä opiskelevat 5.-9. luokat ja siellä toimii Jakobi Mäen Kulttuuritupa. Joosepin talo sijaitsee osoitteessa Oru-katu 3, missä toimii lastentarha ja opiskelevat 1.-4. luokat.

 

Historia

Vuonna 1938 fransiskaaninunnat perustivat katolisen lastentarhan ja ostivat Agathen talon. Vaikka vuonna 1940 lastentarha suljettiin, jatkoivat fransiskaaninunnat myös neuvostoaikana katolisten traditioiden säilyttämistä Tartossa. Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen, vuonna 1993 luotiin Tarton katolinen koulutuskeskus ja sen perustajia olivat katolisen kirkon jäsenet ja fansiskaaninunnat. Ensimmäinen rehtori oli Mihkel Pilv, jonka luoma Miksike on nykyään kaikkialla Virossa tunnettu internetissä oleva koulutussivusto.

 

Tehtävä

Tarton katolisen koulutuskeskuksen tehtävä on kristilliseen maailmankuvaan perustuvan kasvatuksen ja koulutuksen tarjoaminen sekä perheiden tukeminen lastenkasvatuksessa. Tarton katolisen koulun perusajatus on, että jokainen ihminen – oppilas, vanhempi ja opettaja – on Jumalan luoma ja ehdoitta Jumalan rakastama.

 

Visio

Tarton katolisen koulutuskeskuksen lastentarhan ja koulun visio on arvostaa perhettä; auttaa vanhempia heidän tehtävässään kasvattaa lapsia, arvostaa tasapuolisesti niin akateemista koulutusta kuin myös persoonallista kasvua hyveiden kasvattamisen pohjalta, luoda kouluympäristö, jossa vallitsee rakkaus ja kunnioitus lähimmäisiä kohtaan ja jossa huolehditaan heikommista, arvostaa kristillistä kulttuuria, traditioita, kansanperinnettä sekä puhdasta luontoa, huomata ja huomioida oppilaiden yksilöllisyys, auttaa oppilaita tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja kykyjään ja kasvattaa ihmisiä, jotka uskaltavat ja osaavat tehdä yhteiskunnan jäseninä eettisiä valintoja.

 

Lastentarhan erityisyys

Tarton katolisen koulutuskeskuksen lastentarhan erityisyys on yksilöllinen lähestyminen, kristillinen arvokasvatus, uskonnon opetus sekä kirkollisten ja kansallisten pyhäpäivien juhliminen.

 

Koulun erityisyys
Tarton katolisen koulutuskeskuksen koulun erityisyys on kristillinen arvokasvatus, uskonnon opetus, yksilöllinen lähestyminen, englannin kielen tehostettu opiskelu, ainerajat ylittävä opetus sekä oivaltava opetus. Koulussamme on hyvää käytöstä tukeva metodi. Huomioimme kalenterin kirkolliset ja kansalliset juhlapäivät, joista oleellisimpia juhlimme Tarton katolisessa kirkossa. Pidämme opetuksen tason korkeana.

Vaakuna
Kilven punainen väri on historiallisen Tarton katolisen piispakunnan vaakunasta ja siitä periytyy Tarton kaupunginvaakunan pohjaväri. Kynttilänjalka palavien kynttilöiden kanssa symboloi syviin traditioihin perustuvaa koulutus- ja kasvatustyötä. Kolme kynttilää tarkoittavat koulua, kirkkoa ja kotia niiden yhteisessä tehtävässä. Reunuksen värit ovat Pyhän Fransiskuksen ja Pyhän Claran heraldiset tunnusvärit ja viittaavat fransiskaanien tärkeään asemaan koulun luomisessa ja kehittämisessä.

Tukijat
Tarton katolisella koulutuskeskuksella on paljon tukijoita. Tarton katolinen koulutuskeskus on kiitollinen niin suurista kuin myös pienistä lahjoituksista.

 

Tarton katolinen koulutuskeskus RY

Jakobi 41, Tartu, (Viro) EST

SWEDBANK AS

Liivalaia 8, 15040 Tallinn

BIC: HABAEE2X

IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

 

 

Kulttuuritupa

Kulttuuritupa tarjoaa niin lapsille kuin aikuisille erilaisia kerhoja, keskittyen aina perinnemusiikista ja kielen opiskelusta taiteeseen, käsityöhön ja ohjelmointiinkin. Tarton katolinen koulutuskeskus ja Jakobin mäen Kulttuuritupa tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.

 

 

Yhteystiedot (meille voi kirjoittaa englanniksi):

 

Tarton katolisen seurakunnan pastori: isä Miguel:

isa_miguel@hotmail.com

 

Tarton katolisen koulutuskeskuksen puheenjohtaja: sisar Veronika:

veronika@katoliku.edu.ee

 

Tarton katolisen koulutuskeskuksen sihteeri: Helena Kloss:

kool@katoliku.edu.ee

 

Tarton katolisen koulutuskeskuksen johtavat opettajat: Kairi Kutta (1.-4. luokka) ja Silvi Sokk (5.-9. luokka):

kairi.kutta@katoliku.edu.ee; silvi.sokk@katoliku.edu.ee

 

Tarton katolisen koulutuskeskuksen kehittämispäällikkö: Aleksandra Sooniste:

aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

 

Tarton katolisen koulutuskeskuksen lastentarhan johtajan avustaja Ethel Toomingas:

ethel.toomingas@katoliku.edu.ee