Sisseastumise info õpilasele ja vanemale

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasium on eragümnaasium, mis alustas õppetegevust 31. augustil 2020.

Gümnaasiumi õppe keskmes on tähenduslik õpetamine ja eesmärgiks oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õpe keskendub nii ühiskonna kui ka õppija soovidele ja vajadustele. Peale teadmiste omandamise väärtustame võrdselt õppija ühiskonda sotsialiseerumist ning enesemääratlemise arendamist.

Meie gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad, elus hakkama saavad õnnelikud noored.


Gümnaasiumide sisseastumistest

Üle-eestiline gümnaasiumide sisseastumistest toimub 21. aprillil 2023.

Testile saavad registreerida 9. klassi õpilased 14.–28. märtsil (14.–15. märts saavad õpilased valida soorituskohaks ainult oma kooli, kui kool korraldab sisseastumistesti, 16.–28. märtsini saab õpilane valida soorituskoha nende koolide hulgast, kus on vabu kohti).

Testile registreerimise link õpilasele on https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543

Juhendid ja kogu sisseastumistesti korraldamiseks vajalik info asub siin.


Vastuvõtt 10. klassi

2023/2024. õppeaastal alustab üks kuni 24 õpilasega 10. klass.

Hariduskeskuse gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • TKHG kirjaliku sisseastumistesti VÕI ühtse gümnaasiumi e-sisseastumistesti sooritamine (arvestame eesti keele ja matemaatika testi; testi üldinfo leitav siit);
  • sisseastumisvestlus;
  • vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel.

Kandideerimiseks tuleb täita katsetele registreerimise vorm.

Testile võtab kandideerija kaasa pildiga dokumendi (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõtte õpinguraamatust või väljatrüki eKoolist / Stuudiumist.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumisse on väga oodatud õpilased ka teistest koolidest.

2023/2024. õppeaasta 10. klassi registreerimine on lõppenud.

Gümnaasiumisse kandideerimise tingimuste kohta vaata siit.


Vastuvõtt gümnaasiumisse õppeaasta jooksul

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

Gümnaasiumi astuva õpilase taotlusvorm

10. ja 11. klassi saab astuda vabade kohtade olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 11. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär või õppejuht vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja õpilasega.

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.


Õppemaks

2023/2024. õppeaastal on õppemaks 10. ja 11. klassil 94 € kuus, õppemaksu tasutakse 10 kuud aastas (850 € aastas).

2023/2024. õppeaastal on õppemaks 12. klassil 85 € kuus, õppemaksu tasutakse 10 kuud aastas (770 € aastas).

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha omaosalus on 1.50 €/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada direktorile

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus