Andmekaitse tingimused

Tartu Jakobi Mäe kultuurikojas peame tähtsaks isikuandmete kaitsmist ja kasutame isikuandmeid ainult selleks, mida seadus lubab või milles oleme lepingus kokku leppinud või mille jaoks oleme saanud Teie nõusoleku. Nõusolekut saab alati tagasi võtta Stuudiumis või esitades (digitaalselt allkirjastatud) avalduse kultuurikoda@katoliku.edu.ee. Meile usaldatud isikuandmeid jagame teistega ainult siis, kui seadus seda nõuab või oleme selleks Teie nõusoleku saanud.

Huvitöökodade töö korraldamiseks kogume ja kasutame järgmisi isikuandmeid: nimi, isikukood, e-post, telefoninumber, pangakonto, foto, video ja helisalvestus jms.

Kogume enda kätte võimalikult vähe isikuandmeid ja hoiame neid turvaliselt. Vajadusel kasutame kaheastmelist sisselogimist, krüpteerimist ja offline-lahendusi. Andmetele pääsevad ligi need inimesed, kellel seda tõesti vaja on. Salasõnad või muud tundlikud andmed edastame töömeilide või Stuudiumi kaudu. Erameilidele saadame tundlikumaid ja eriliiki isikuandmeid krüpteeritult.

Andmeid, mida oleme saanud nõusolekuga, hoiame niikaua kui vaja või kuni meil on nõusolek. Kui andmeid on trükitud kujul levitatud, siis ei ole võimalik enam neid hävitada või eemaldada. Kultuurikoja ajaloo talletamiseks võime alles hoida avaldamata kujul pilte ja videosid turvaliselt hoitult, määramata aja. Kui olete meile tööle kandideerinud, siis hoiame alles kandideerimisinfot ühe aasta; pärast seda kustutame/hävitame andmed.

Kodulehel ja sotsiaalmeedias olevad andmed on piiranguteta kõikidele avalikud. Isikustatud ligipääsu nõudvates keskkondades nagu Stuudium jms olevad andmed on piiratud kujul nähtavad ainult sisselogitud isikutele (lapsevanemad, õpilased ja kultuurikoja töötajad). Kui õpilane osaleb laagris või võistlusel, siis võime anda edasi neid andmeid, mis on vajalikud osalemiseks. Me ei kogu isikustatud andmeid kodulehe külastajate kohta.

Iga Tartu Jakobi Mäe Kultuurikojaga seotud isik (piiratud teovõimega isiku puhul tema seaduslik esindaja) saab küsida meie käes olevaid andmeid enda kohta. Vastame päringutele hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui aga pöördumine on põhjendamatu või ülemäärane, siis jätame endale õiguse jätta see täitmata või nõuda tegevuse eest mõistlikku tasu. Juhul, kui andmed on muutunud või seal on eksitus, siis teeme neis paranduse.

Juhul, kui on tekkinud kahtlus, et isiku õigusi on rikutud, on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, et saada nõu või esitada kaebus. Andmekaitse Inspektsiooniga saab kontakti: info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn või telefonil 6274135.

Ringis kohalkäimisel rakenduvad Tartu Katoliku Hariduskeskuse videovalvesüsteemi kasutamise põhimõtted. Vt Tartu Katoliku Hariduskeskuse andmekaitsetingimusi.