Nädalakiri 16. november 2020

Erimeetmed viiruse leviku tõkestamiseks TKHs kuni 1.12.2020

Tänaseks on viirus jõudnud kaheteistkümnesse Tartu üldhariduskooli, seega rakendame juba tänasest kuni 1.detsembrini kooli osas erimeetmeid viiruse leviku tõkestamiseks:

1. Töötajatel tungivalt soovituslik maski või visiiri kandmine tööpäeva jooksul, eriti nende töötajate puhul, kes puutuvad kokku mitme klassiga. Agathe majas õpilastel soovituslik maski kandmine vahetundides.

2. Põhikooli muusikatunnid toimuvad ainult Agahe majas.

3. Laulukoorid jäävad ära või toimuvad veebis.

4. Kehalise tunnid toimuvad 1x nädalas ôues; sisetunnis ainult 1 klass korraga saalis; matisaali koolitundide läbiviimiseks ei kasuta.

5. Klasside suunamine osalisele juhendatud distantsõppele. Koolis püüame hoida 1.-5. klasse, teistel klassidel distantsõpe erinevatel nädalapäevadel.

NB! Juba sellel nädalal juhendatud distantsõpe järgmistel klassidel:

K 18.nov 7.a ja 7.b kl

N 19.nov 8.a ja 8.b kl

R 20.nov 9.a ja 9.b kl

Järgmise nädala distantsõppeplaani saadab kool hiljemalt reede hommikul.

Juhendatud distantsõppe põhimõtted:

1. Tunnid toimuvad tunniplaani järgi.

2. Kõik tunnid toimuvad veebitunnina. Õpetaja annab juhised veebis ja on kogu tunni vältel õpilastele kättesaadav. Tunni tegevused on kirjas ka tunnikirjelduses juhuks, kui õpilasel ei õnnestu videotunniga liituda.

3. Kehtib videotunnis kohtumise hea tava sh õpilane on oma näoga tunnis ja kasutab kõrvaklappe. Videotunnis kohtumise hea tava ja lingid ainetundidesse on leitavad kodulehel.

4. Klassijuhatajatunnid toimuvad distantsõppe korral igapäevaselt.

5. Õpetaja viibib töö ajal koolis, v.a juhul, kui viibib eneseisolatsioonis.


Nädala mõte on pühendatud Jeesus Kristuse Kõiksuse Kuninga suurpüha (20.11):

Kirikuaasta viimane pühapäev. See püha seati sisse paavst Pius XI poolt ll. detsembril 1925. a. I Nikaia kirikukogu 1600-nda aastapäeva tähistamiseks ja sümboliseerib Kristust kui kõige algust ja lõppu.


Õnnitleme sünnipäevalapsi:

16.11 Larissa Järveläinen

17.11 Silvi Sokk ja Siiri Sirel

22.11 Maive Meister


Üritused:

16.11 algab II trimester.

18.11 osaleb 4.a klass Tartu Tähetornis programmis "Tähed, Maa ja Kuu".

18.11 kell 12.00 vaatab 9.b klass kinos filmi "O2".

20.11 kell 13.35 külastab 10. klass rahvusarhiivi Noora.


Teated:

 • Info haridustehnoloogilt: Kõigile õpilastele on kooli poolt loodud meiliaadress eesnimi.perenimi@kool.katoliku.edu.ee. Meiliaadressi ja esmase salasõna said õpilased klassijuhatajalt. Postkastile pääseb ligi aadressilt www.gmail.com, kus peab sisestama terve meiliaadressi (erinevalt tavalisest gmaili kontost, kus piisav kasutajatunnuse sisestamisest). Praegu on päris paljud õpilased postkaste kasutanud vähemalt korra, aga igast klassist on mitmeid õpilasi, kes ei ole üldse sisse loginud. Palume lapsevanematel aidata oma last esmakordsel postkasti sisselogimisel või pöörduda abi saamiseks hannes.heinsar@katoliku.edu.ee või kirjutada Hannes Heinsarile Stuudiumi suhtluse kaudu.
 • Alates 29.09 on seoses Tähtpere aia ehitusega Joosepi maja tavapärased sissepääsud suletud. 1.-3. klassid pääsevad majja maja tagumise sissepääsu kaudu; 4. klassid ja lasteaialapsed pääsevad majja otsaukse kaudu.
 • Hariduskeskuse kodulehel on viiruse leviku tõkestamise meelespea; https://www.katoliku.edu.ee/esileht/covid
 • Kui laps jääb koju kergete haigusnähtudega, aga saab õppes osaleda, palume vanemal märkida puudumise põhjuseks distantsõpe.
 • NB! Palume kõigil lastevanematel varuda lastele maske - peame valmistuma olukorraks, mil nii õpetajad kui ka õpilased peavad kandma koolis maske.
 • Palume kõigil peredel üle vaadata oma koduse internetiühenduse kvaliteet ja arvutite/nutiseadmete olukord juhuks, kui tekib vajadus üle minna osalisele distantsõppele.
 • Kooli kõige ajakohasem tunniplaan asub aadressil: www.tkh.edupage.org


Uued õpilased saavad elektroonilise õpilaspileti taotleda nii:

 1. saatke pilt aadressile oppilet@katoliku.edu.ee
 2. saadetud e-kirja pealkirjaks on lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood
 3. fotod peavad olema jpg vormingus ning failinimega klass-eesnimi-perenimi-jpg (nt. 3b-ants-kaval.jpg)
 4. pildil peaks olema õpilase nägu selgelt näha ja taust ühevärviline (soovitavalt valge). Õpilane ei tohi kanda pildil päikeseprille, mütsi vms nägu varjavaid elemente.
  Õpilaspileti tegemise peale kulub kuni 2 nädalat (uue kooliaasta algul väljastatakse õpilaspiletid septembri kuu jooksul). Olemasolevaid õpilaspileteid pikendatakse sügise jooksul - info edaspidi.


Liivi Lõhmuse nimeline fond ootab annetusi õpilaste õppekäikudel osalemise toetuseks. Nii ettevõtted kui eraisikud saavad fondi toetada annetuste kaudu MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskuse kontole Swedbankis: EE972200221011376793.


Kultuurikoda:
kultuurikoda@katoliku.edu.ee või numbril 5066135

Juhataja Marion Strandberg