Meie


Uudised

Jakobi Mäe Teatristuudiol on rõõm teatada, et võtab 30. aprillil 2023 vastu uued õpilased. Õppetöö algab saabuval sügisel!

Registreerimiseks täida ankeet:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdmIc79366.../viewform...

Ühtlasi leiab meie kohta infot nüüd Teatristuudio uuelt kodulehelt www.jakobistuudio.ee

Kohtumiseni!

Õppekorraldus

Huvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda loodi aastal 2006 eesmärgiga pakkuda huvitegevust nii noortele kui

täiskasvanutele. Meie ringide ja kursuste tegevusest on oodatud osa võtma nii lapsed kui täiskasvanud, kellel on

soov laiendada oma silmaringi, arendada muusikalisi oskusi ja käte osavust, saada ise ilu tegijaks. Me pakume

huvitegevuses osalemiseks võimalust kõigile noortele, kes elavad Tartus kui ka väljaspool.

Jakobi Mäe Kultuurikoja missioon on suunata noori vaimse arengu teele ja pakkuda kõigile huvilistele võimalust

sakraal- ja rahvakultuuri tundmaõppimise kaudu kogeda kristliku kultuuripärandi inspireerivat väge loovaks

tegevuseks.

Meie loosung on "Veritas lux mea!" ehk „Tõde on mu valgus!“

MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda korraldab huviõpet kahel tasandil: erahuvikoolina ja huvitegevuse ühinguna.

Huvikooli alla kuuluvad ringid on vanamuusika, inglise keel, saksa keel, vene keel, kunst, näputöö, keraamika ja saviring, näitering, robootika ning male. Huvikoolil on olemas koolitusluba ja ringide õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Huvikooli õppemaksust on vastavalt tulumaksuseadusele (paragr. 26.lg 2) õigus tagasi saada koolituskulud 21 %. Ülejäänud ringid (puutöö, elav ajalugu, mängude ring, hispaania keel) toimetavad huvitegevuse ühingu lipu all.

Õppetöö JMK-s toimub septembrist maini, kusjuures koolivaheaegadel õppetööd reeglina ei toimu. Valitud ringi

liikmeks saamiseks esitab õppur või tema seaduslik esindaja vastava avalduse ning kohustub tasuma õppemaksu vastavalt JMK poolt esitatud arvele. Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis (kui pole kokku lepitud teisiti) arve alusel, mis saadetakse meilile. Kui laps õppeaasta kestel ringis käimisest loobub, tuleb sellest võimalikult kiiresti teada anda, et vabanenud kohta saaks pakkuda uuele õpilasele. Juba tasutud õppemaksu reeglina ei tagastata, kuna niimoodi oleks võimatu teha aastaprognoose (kas kõik ringid majandavad end ära, kas juhendajale on võimalik lepingus määratud tasu maksta jne). Loomulikult oleme avatud läbirääkimisteks ning saame aru vältimatutest ringist lahkumise põhjustest.

Lapsevanem kohustub 1. novembriks kinnitama lapse osalemise huviringis veebiaadressil

www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus (avalehel on täpne juhend). Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood.

Kui pere majanduslik olukord ei võimalda täismahus õppemaksu tasumist, palume lahenduste leidmiseks

pöörduda JMK juhataja poole (kultuurikoda@katoliku.edu.ee; 5066135).

JMK huviringi õppur jõuab ringi õigeaegselt, suhtub juhendajasse (meistrisse) ja kaaslastesse aupaklikult ja

hoolivalt ning valitud huvialasse tõsiselt ja innukalt.

JMK ringi juhendaja (meister) annab alati oma parima, et arendada õppuri oskusi valitud huvialal ja luua lapse

vaimset arengut toetav õhkkond.


Registreerumine

2022/2023 Jakobi Mäe Kultuurikoja ringidesse registreerumine on AVATUD!

Väga ootame registreeruma veel järgnevatesse ringidesse:

- Näputöö- ja meisterdamisringi 1.-4. klassini (E 14.35-16.05 Joosepi maja 2. korrus 4B klassi ruum)

- Varajasse saksa keelde 1.-4. klassini (TASUTA! Al. 12. sept E 14.40-15.15 Joosepi maja 3. korruse väikeklassis)

- Keraamikasse (T 14.30-16.00; al 5. klassist 16.00-17.30 Pallase kunstikoolis Tähe 38b)

- Maleringi (N 15.15-16.45 Agathe maja klass C115)

- Kunsti- ja loovusringi 3.-9.klassini (N 15.30-17.00 Agathe maja kunstiklass C218)

- Näiteringi 3.-6. klassini (R 15.30-17.00 Joosepi maja keldrikorruse matisaalis)

Loomulikult võib laps käia 1 korra ka proovimas tasuta, kuid sellest oleks hea mulle teada anda - oskame arvestada! Ja andke teada ka tuttavatele Tartu lastele, kes sooviksid äkki mõne ringiga liituda!

Registreerumine toimub endiselt siin ankeedis:

https://forms.gle/P1ZhtWEe5SXF1wmx6