Koolipere


Vabad ametikohad

Hetkel vabu ametikohti pole!

Õpetajad

Age Leenurm

abiõpetaja

age.leenurm@katoliku.edu.ee

Aili Jaaniso

eesti keel ja kirjandus, 8.a klassijuhataja

aili.jaaniso@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste

sotsiaalained

aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Annabel Luuk

kehaline kasvatus annabel.luuk@katoliku.edu.ee

Annely Kruusman

käsitöö, 9.b klassijuhataja

annely.kruusmann@katoliku.edu.ee

Annika Avaste (lapsehoolduspuhkusel)

eripedagoog, õpiabi

annika.avaste@katoliku.edu.ee

Annika Elbrecht (lapsehoolduspuhkusel)

inglise keel

annika.elbrecht@katoliku.edu.ee

Annika Rahnu (lapsehoolduspuhkusel)

eesti keel ja kirjandus

annika.rahnu@katoliku.edu.ee

Anu Silm

3.b klassiõpetaja, käsitöö

anu.silm@katoliku.edu.ee

Anu-Mai Lillo

tehnoloogia, muusika

anu-mai.lillo@katoliku.edu.ee

Anup Sidharthan

inglise keel, 5.b klassijuhataja

anup.sidharthan@katoliku.edu.ee

Egle Israel

4.a klassiõpetaja

egle.israel@katoliku.edu.ee

Elis Mets

kunstiõpetus, informaatika

elis.mets@katoliku.edu.ee

Ene Svetlykh

vene keelene.svetlykh@katoliku.edu.ee

Epp Säre

1.a klassiõpetaja

epp.sare@katoliku.edu.ee

Hanna-Liisa Roosileht

(lapsehoolduspuhkusel)

kehaline kasvatus

hanna-liisa.roosileht@katoliku.edu.ee

Helbe Kits

3.a klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus

helbe.kits@katoliku.edu.ee

Heidi Rajamäe- Volmer

saksa keel, 7.a klassijuhataja

heidi.rajamae-volmer@katoliku.edu.ee

Jane Krasilnikova

2.b klassiõpetaja

jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee

Jane Otti

matemaatika, loodusõpetus, 6.b klassijuhataja

jane.otti@katoliku.edu.ee

Jekaterina Desjatnikova

inglise keel

jekaterina.desjatnikova@katoliku.edu.ee

Kadi Vojevodova

abiõpetajakadi.vojevodova@katoliku.edu.ee

Kadri Kaiv (lapsehoolduspuhkusel)

loodusained, 6.b klassijuhataja

kadri.kaiv@katoliku.edu.ee

Katrin Hakkinen

inglise keel

katrin.hakkinen@katoliku.edu.ee

Katrin Lõhmus

loodusained, 5.a klassijuhataja

katrin.lohmus@katoliku.edu.ee

Katrin Kokk

matemaatika

katrin.kokk@katoliku.edu.ee

Krista Kotselainen (lapsehoolduspuhkusel)

kehaline kasvatus

krista.kotselainen@katoliku.edu.ee

Liina Tamm

inglise keel

liina.tamm@katoliku.edu.ee

Ly Linamaa

4.b klassiõpetaja

ly.linamaa@katoliku.edu.ee

Madis Grossberg

sotsiaalained

madis.grossberg@katoliku.edu.ee

Madis Metsmägi

kehaline kasvatusmadis.metsmagi@katoliku.edu.ee

Maili Petersen

loodusained

maili.petersen@katoliku.edu.ee

Maive Meister

saksa keel

maive.meister@katoliku.edu.ee

Marge Hunt

inglise keel, 7.b klassijuhataja

marge.hunt@katoliku.edu.ee

Marge Paluoja

1.b klassiõpetaja, usuõpetus

marge.paluoja@katoliku.edu.ee

Monika Kaldalu

inglise keel, 8.b klassijuhataja

monika.kaldalu@katoliku.edu.ee

Saana Kolvanki

inglise keelsaana.kolvanki@katoliku.edu.ee

Seidi Mutso

muusika

seidi.mutso@katoliku.edu.ee

Silvi Sokk

eesti keel ja kirjandus, 6.a klassijuhataja

silvi.sokk@katoliku.edu.ee

Tiina Käärik

algkooli eripedagoogtiina.kaarik@katoliku.edu.ee

Tiina Tilk

matemaatika

tiina.tilk@katoliku.edu.ee

Tiiu Kadajas

eesti keel ja kirjandus, 9.a klassijhataja

tiiu.kadajas@katoliku.edu.ee

Tiiu Päll

õpiabi

tiiu.pall@katoliku.edu.ee

Triin Kivirähk

õpiabitriin.kivirahk@katoliku.edu.ee

Triinu Linnas

2.a klassiõpetaja

triinu.linnas@katoliku.edu.ee

Vallo Vaher

kehaline kasvatus

vallo.vaher@katoliku.edu.ee

Viktoria Kuznetsova
vene keelviktoria.kuznetsova@katoliku.edu.ee

Õde Milada


usuõpetus

milada@katoliku.edu.ee

Tugispetsialistid

Ada Urm psühholoog ada.urm@katoliku.edu.ee, 51934293

Annika Avaste eripedagoog annika.avaste@katoliku.edu.ee (lapsehoolduspuhkusel)

Hanno Padar algkooli tugiisik hanno.padar@katoliku.edu.ee

isa Miguel kaplan isa.miguel@katoliku.edu.ee

Kairi Kutta HEV koordinaator kairi.kutta@katoliku.edu.ee

Kerli Kaldmaa sotsiaalpedagoog kerli.kaldmaa@katoliku.edu.ee

Mairit Trei põhikooli eripedagoog mairit.trei@katoliku.edu.ee

Maris Juhkam eripedagoog maris.juhkam@katoliku.edu.ee

Mart Ilves sotsiaalpedagoog ja huvijuht mart.ilves@katoliku.edu.ee, 56925404

Merili Liiver õpiabi õpetaja merili.liiver@katoliku.edu.ee

Tiiu Päll eripedagoog-logopeed tiiu.pall@katoliku.edu.ee

Triin Kivirähk eripedagoog triin.kivirahk@katoliku.edu.ee


Õpilasesindus

Kaur Hannes Käämbre president kaurhanneskaambre@gmail.com

Riinu Külvik asepresident riinu.kylvik@gmail.com

Robin Haga asepresident haga.robin@gmail.com


Nõukogu

Janek Jakoby - lasteaia lastevanemate esindaja - jjakoby@gmail.com (valitud kuni 27.09.2020)

Ülle Laas - algkooli lastevanemate esindaja - ulle.laas@hm.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Erki Tammiksaar - põhikooli lastevanemate esindaja - erki.tammiksaar@emu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Marge Türn - lasteaia õpetajate esindaja - marge.tyrn@katoliku.edu.ee (valitud kuni 31.10.2020)

Jane Krasilnikova - algkooli õpetajate esindaja - jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Jane Otti - põhikooli õpetajate esindaja - jane.otti@katoliku.edu.ee (valitud kuni 27.09.2020)

Liina Tamm - direktor - liina.tamm@katoliku.edu.ee

isa Miguel - koguduse esindaja - isa.miguel@katoliku.edu.ee

õde Veronika - pidaja esindaja - veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste - arendusjuht - aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Eve Resev - raamatupidaja - eve.resev@katoliku.edu.ee


Abipersonal

Giulia Uggeri sekretär giulia.uggeri@katoliku.edu.ee, 55566363

Helena Kloss (lapsehoolduspuhkusel) sekretär helena.kloss@katoliku.edu.ee

Eve Resev raamatupidaja eve.resev@katoliku.edu.ee

Elina Sulp kooli õde 58432930

Marge Paluoja raamatukogu juhataja marge.paluoja@katoliku.edu.ee

Karen Kivit raamatukogutöötaja karen.kivit@katoliku.edu.ee

Hannes Heinsar majandusjuhataja ja haridustehnoloog hannes.heinsar@katoliku.edu.ee, 55646540

Kalle Kotselainen meistrimees kalle.kotselainen@katoliku.edu.ee

Isabel Jimenez Gil majandusjuhataja (köök ja koristamine) isabel.jimenez@katoliku.edu.ee, 56292027

Massimiliano Uggeri Joosepi maja kokk massimiliano.uggeri@katoliku.edu.ee 56931505 (saata SMS)Juhtkond

Õde Veronika president veronika@katoliku.edu.ee 53096930

Liina Tamm direktor liina.tamm@katoliku.edu.ee 58318250

Silvi Sokk Agathe maja õppejuht silvi.sokk@katoliku.edu.ee 58318301

Vallo Vaher Joosepi maja õppejuht vallo.vaher@katoliku.edu.ee 55649261

Kairi Kutta HEV koordinaator kairi.kutta@katoliku.edu.ee 56292025

Aleksandra Sooniste arendusjuht aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee 58318260


Pidaja

Monika Komorova veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Miguel Angel Arata Rosenthal isa.miguel@katoliku.edu.ee